Time Is Killing

Deze geanimeerde short film was een persoonlijke productie van Tom Weststrate. Dit was de toelatingsopdracht voor de kunstacademie St. Joost Breda. De opdracht was om “angst” uit te beelden via visueel beeld. Het complete pakket van concept, film en geluid zorgt voor een zintuiglijke ervaring.

Animated Short Film

Veel film technieken zoals 3D, compositing en texturing zijn samengevoegd tot één short film. Het proces van idee tot uitwerking is veel “tijd” overheen gegaan. Toen uiteindelijk het idee stond was ook nog de uitdaging om alles technisch samen te laten werken. Onderzoek heeft geleid tot veel nieuwe kennis.